EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Kutsal medya, kutsal çağ: McLuhan düşüncesini anlamaya katkı

Bu çalışma, kitle iletişim felsefecisi Herbert Marshall McLuhan'ın yaşamının bir döneminde benimsediği Katolik kimliğinin düşünce dünyasına ne şekilde yansıdığını tartışma amacı gütmekte ve McLuhan düşüncesini doğru tahlil edebilmenin onun dinî motivasyon ve kaygılarını anlamaktan, Katolik teolojinin onun felsefesine yaptığı etkiyi gözler önüne serebilmekten geçtiğini iddia etmektedir. Çalışma en temelde dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak McLuhan düşüncesine gösterilen akademik ilginin mahiyeti ve McLuhan'ın toplum felsefesinin çağdaş Türk düşüncesi içerisindeki konumu tartışılmaktadır. İkinci bölümde McLuhan'ın Katolikliğe ihtida ettikten sonraki düşünsel seyri ele alınmakta ve Katolik teolojinin McLuhan düşüncesine etkisi irdelenmektedir. Üçüncü bölümde, McLuhan'ın genç toplum kesimleri üzerine yaptığı analizler, onun Katolik kimliği ile ilişkisi çerçevesinde yorumlanmaktadır. Dördüncü bölümde ise, yine McLuhan'ın Katolik kaygı ve beklentileri bağlamında modern iletişim teknolojilerinin yarattığı "imkan alanları" hakkındaki yaklaşımları tartışmaya açılmaktadır. Fahrettin ALTUN
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.