EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Şerif Mardin bibliyografyası (1950-2007)

Bu çalışmada, Prof. Dr. Şerif Mardin'in 1950 yılından 2007 yılına kadar akademik hayatını yansıtan tüm yayınlarının ve üniversite çalışma hayatının kronolojik/bibliyografik bir tasnifi yapılmaya çalışılmıştır. Beş başlıktan oluşan çalışmada ilk olarak Şerif Mardin'in görev yaptığı akademik kurumlar ve çalıştığı üniversitelerin yıl temelinde bir dökümü ortaya konulmuştur. Daha sonra tespit edebildiğimiz kadarıyla, Mardin'in siyasî hayatı, dernek faaliyetleri ve aldığı ödüller yine yıl sırasına göre yazılmıştır. Üçüncü olarak Mardin'in tüm eserleri zaman dizimi sırasına göre yazılmıştır. Ardından Mardin'in Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye yaptığı iki çevirinin künyesi verilmiştir. Son olarak ise, doğrudan yine Şerif Mardin'in çalışmaları üzerine İngilizcede ve Türkçede yayınlanmış olan makale, kitap ve tezlerin bir dökümü yapılmıştır. Alim ARLI
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.