EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Monoloğun Ötesinde: Karşılaştırmalı Bir Siyaset Teorisine Doğru

Bu makale, öncelikli olarak teorisyenlere yöneltilmiş olan, fakat bütün bir disiplin için içerimleri bulunan bir öneriyi biraz daha ileri taşımaktadır: rutinleşmiş kanonların hikâyesini küresel, kültürler-arası (ya da “karşılaştırmalı”) bir siyaset teorileştirmesine yönelişle değiştirmek ya da tamamlamak önerisi. Burada önce, bu yönelişin bugün neden uygun olduğuna yönelik jeopolitik ve genel entelektüel gerekçeler sunuyorum ve bu yönelişi destekleyen çeşitli teorik ya da felsefi esin kaynaklarını tartışıyorum. Ardından, karşılaştırmalı siyaset teorileştirmesine yönelik bazı güncel örneklere dikkat çektikten sonra, bazı eleştirel sorgulamalara cevap vererek ve bununla birlikte “monologun ötesine” geçmenin daha geniş içerimlerine işaret ederek makalemi sonlandırıyorum. Fred DALLMAYR
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.