EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Jön Türklerin Balkan Politikası (1908–1913)

Jön Türk hareketinin etkili olduğu bölgeler arasında Rumeli ilk sırada yer alır. Bu nedenledir ki Jön Türk İhtilali Rumeli topraklarında başlamıştır. 1908’den itibaren Osmanlı Devleti’nde yönetimi ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ağırlık merkezi ve dayanağı 1912/13 Balkan Savaşlarına kadar Rumeli olmuştur. Bununla birlikte Makedonya Sorunu ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bu sorunu çözmeye yönelik politikaları veya politik “deneyleri” cemiyetin politik gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Makedonya’da başlangıçta uygulanan hoşgörü ve pazarlıklarla birliği sağlama politikası başarısız olunca, Makedonya’daki örgütleri kanun yoluyla merkezin kontrolü altına almak yoluna gidilmiş, bu da başarısız olunca silah toplamak gibi askeri yöntemlere başvurulmuştur. Ancak bu yöntem de başarısız olmuş ve Balkan Savaşları sonucunda Rumeli toprakları kaybedilmiştir. Gerek Makedonya’daki bu deneyimler, gerekse Rumeli’nin kaybının yarattığı büyük sarsıntı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1913’ten sonraki radikalleşmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca cemiyetin liderlerinin çoğunlukla Rumeli kökenli olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Mehmet HACISALİHOĞLU
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.