EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Nâmûs/Nomos Cebrâil mi Tevrat mı?: Bed'ü'l-vahy' hadisindeki Nâmûs kavramı üzerine

Fuat AYDIN

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.