EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Gaza Devrinde Kur'ân'ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Eserleri

Fetih öncesi dönem Osmanlı devletinin her bakımdan alt yapısının hazırlandığı bir dönemdir. Bu hazırlık döneminde Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanmasına dair çabaların hangi amaca yönelik olduğu, nasıl ve kimlerin eliyle yürütüldüğü ve en önemlisi de harcanılan bu mesainin hangi çerçeve içerisinde anlam ve değer kazandığı tefsir ilmi bakımından önem arz etmektedir. Bu makale fetih öncesi Osmanlı coğrafyasındaki Kur'ân'ı yorumlama faaliyetini ve bu faaliyeti gerçekleştiren ulemayı ve eserlerini yukarıdaki sorular çerçevesinde ele almaktadır. Ahmet Faruk GÜNEY
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.