EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Buhara-Bombay-Bursa hattında dervişlerin seyr ü seferi

Medeniyetlerin şehirlerle olan "olmazsa olmaz" irtibatları bilinmektedir. İslâm medeniyetinin de "sergi alan"ları olan şehirler vardır. Buhara-Bombay-Bursa bunların en meşhurlarından üç tanesidir. Bu şehirlerde üretilip ortaya konan ilim, irfan, felsefe ve sanat, asırlar boyunca bu büyük coğrafyanın insanlarını beslemiş ve büyütmüştür. Türkistan'da yetişen bir sanatkar Hindistan üzerinden Bursa'ya ulaşmış, bazen de Bosnalı bir sufîden feyz alan Kaşgarlı derviş Hint sahillerinde dergâhını kurmuştur. Bu makalede söz konusu kültürel alışverişlere temas edilerek Nil kıyısında yazılan Kasîde-i Bürde'nin Babürşâh'ın gönlündeki yeri tespit edilirken Atlas Okyanusu'nun sahillerinde kaleme alınan Delâilü'l-Hayrât ile olan ortak aşkı gösterilmeye çalışılacaktır. Mustafa KARA
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.