EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Şeyh Vefa Külliyesi

İstanbul'un bir semtine adını veren Şeyh Vefâ külliyesi cami, medrese, hânikah, çiftehamam, imaret, tâbhâne, kütüphane, meydan çeşmesi ve türbe gibi mimari unsurlardan meydana gelmektedir. Şeyh Vefâ Camii ve çiftehamamı, Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Caminin eski bir kiliseden çevrilme olduğu ileri sürülse de, Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırıldığı belgelerle sabittir. Sultan II. Bâyezid zamanında medrese, mutfak ve kütüphane gibi bazı mekânlar eklenerek burası külliye haline getirilmiştir. Camiinin güneyinde mihraba bitişik bir hücre (şeyh odası), güneybatısında İbnü'l-Vefa Türbesi, kuzeyinde ise muhtemelen medrese yer almaktadır. Külliyenin çifte hamamının, camiinin batısında yer aldığı bilinmektedir, ancak bu yapıdan eser kalmamıştır. XX. yy. başlarında harap durumda olan cami, yeniden inşa edilmek üzere temeline kadar yıkılmış fakat araya I. Dünya Savaşı'nın girmesi ile bu niyet gerçekleştirilememiştir. Cami, yakın bir tarihte yeniden yapılmıştır. Medreseden günümüze yalnızca batı ve kuzey duvarları kalmıştır. Caminin güneyinde yer alan kare planlı kârgir türbede, Şeyh İbnü'l-Vefa halifeleriyle birlikte medfundur. Caminin batı haziresinde XVI. asra ait bir açık türbenin kalıntıları bulunmaktadır. Bir tarikat külliyesinden daha fazla mimari unsurlar barındıran Şeyh Vefa külliyesi, geçirmiş olduğu deprem ve yangınlar sonucunda çok hasar görmüş olup, bu unsurlardan büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşamamıştır. Aziz DOĞANAY
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.