EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Allah'ın cüz'îleri bilmesi: Klasik İbn Sînâ yorumunun değerlendirilmesi

İbn Sina eserlerinde Allah'ın her şeyi bildiğini kesin ve açık şekilde belirtmiş olsa da, gariptir ki, yaygın olan İbn Sina yorumuna göre İbn Sina Allah'ın cüzileri bilmediği kanaatindedir. Bu makalede, İbn Sina'nın görüşüne dair klasik dönemden Gazzali'nin modern dönemden de Michael Marmura'nın yorumları ele alınmıştır. Her iki yazar da, İbn Sina'nın "Allah cüzileri nasıl bilir" sorusuna verdiği cevaptan hareketle, onun "Allah cüzileri bilir mi" sorusuna verdiği cevabı belirlemeye çalışır. İbn Sina'nın birinci soruya verdiği cevabın cüzileri gerçekten içermediği sonucuna dayanarak, İbn Sina'nın ikinci soruya vereceği cevabın olumsuz olduğunu belirtirler. Fakat bu çıkarım mantıksal olarak geçersizdir. İbn Sina'nın birinci soruya verdiği cevabın cüzileri gerçekten içermediğini kabul etsek bile bu sadece İbn Sina'nın Allah'ın cüzileri nasıl bildiğini başarılı bir şekilde açıklayamadığını gösterir, Allah'ın cüzileri bilmediği kanaatine sahip olduğunu değil. Rahim ACAR
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.