EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

İslam estetiğini yeniden düşünmek:Oliver Leaman'ın Islamic Aesthetics:An Introduction adlı eseri üzerine

Estetik sahasında uzman olan ve sanat ile din arasındaki bağlantıları araştıran Oliver Leaman, 2004 yılında yayımladığı Islamlic Aesthetics başlıklı kitapla, İslam sanatı üzerine bugüne kadar kaleme alınan tasvir edici ve açıklayıcı nitelikteki metinlerin aksine konuyu felsefî estetik dairesinde problematik olarak tartışıyor. Leaman, kitabında "İslam sanatı" teriminin literatürde hesabı verilmeden kullanılan ve genellemeye dayanan bir terim olduğu, İslam sanatına dair literatürde yer alan yargıların ekseriyetle ya gerekçelendirilmediği ya da geçersiz temeller üzerine kurulu olduğu görüşünü savunuyor. Leaman'a göre, İslam sanatını derin bir şekilde kavramanın yolu, beylik ifadelerle yetinmekten değil, tekil örneklerden hareket eden mükemmel bir araştırmaya girişmekten geçiyor. Bu makalede Leaman'ın söz konusu kitabı hem ayrıntılı bir şekilde kritik ediliyor, hem de ondan hareketle İslam sanatının temel problemleri üzerine odaklanılmaya çalışılıyor. Cihat ARINÇ
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.