EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Taşrada Jön Türklük ya da Meşrutiyet Fikrinin Konya’ya İntikali

Bu makale; II. Meşrutiyet’in ilanı öncesinde meşrutî fikirlerin taşraya ne zaman / hangi kanallarla intikal ettiği sorusunun cevabını ve dolayısıyla II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra siyasî merkezle paralel çizgide seyreden tepkilerin kaynaklarını Konya vilayeti örneğinden hareketle tespit etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede; sözkonusu fikirlerin özellikle 1890’lı yılların ortalarından itibaren yoğunlaşarak tedavüle girdiği ve siyasî sürgünler başta olmak üzere çeşitli kademelerdeki bürokrat ve ulema/meşayihin bu süreçte rol oynayan önemli aktörler oldukları ortaya konmaya çalışılmıştır. Serhat ASLANER
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.