EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Meiji Anayasası: Japonların Batı Deneyimi ve Modern Devletin Oluşumu

Bu çalışma, on dokuzuncu yüzyılın sonunda Japon Meiji Anayasası’nın ortaya çıkmasını sağlayan entelektüel ve kültürel tarihi ele almayı hedeflemektedir. Bu amaçla modern Batılı anayasal düşüncelerin yeni kurulan Meiji Devleti’ne nasıl uyarlandığı kültürlerlerarası bir perspektifle tahlil edilmekte ve hukukî bir metin olmanın ötesinde Meiji Anayasası’nın modern bir ulus-devletin inşasında oynadığı kritik rol irdelenmektedir. Takii KAZUHIRO
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.