EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Sa‘deddin Taftazânî’nin Tehzîbü’l-mantık İsimli Eseri -Sunuş, Tahkik, Tercüme-

İslam düşüncesi ve eğitim tarihi boyunca muhtasar eserler hemen hemen bütün ilimlerde büyük öneme sahip olmuşlardır. Sa‘deddin Taftazânî’nin Tehzîbü’l-mantık ve’l-kelâm isimli eseri de bu grup eserler içinde yer alan ve tarihsel süreç içinde özellikle mantık kısmına çokça şerh-haşiye yazılan önemli metinlerden birisidir. Hicri 789 yılında telif edilen eserin mantık kısmı bir giriş, on üç fasıl ve bir sonuçtan oluşmakta, eser ana hatlarıyla diğer muhtasar mantık metinleri ile benzer özellikler göstermektedir. Söz konusu eserin mantık kısmının tahkik ve tercümesini amaçlayan bu çalışma ise iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde eserin mantık kısmı ile bu kısma yazılmış olan tespit edebildiğimiz şerh ve haşiyeler hakkında bilgi verilmekte, tahkikte kullanılan nüshalar tanıtılmakta, tahkik ve tercüme esnasında kullanılan yöntemden, kelime ve kavram tercihlerinden bahsedilmektedir. Çalışmanın ana bölümünde ise Tehzîbü’l-mantık ve’l-kelâm isimli eserin mantık kısmının tercümesi ile tahkiki yer almaktadır. Mehmet Zahit TİRYAKİ
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.