TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

İhsan DEMİRBAŞ

12 Aralık 1983’te İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında Rusya Federasyonu Kazan Devlet Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkoloji bölümünde Türk Tarihi ve Türk dili dersleri verdi. Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Rusya Türkleri (Tatar-Başkurt, Kırım Tatarları) ve Rus Basınında II. Meşrutiyet (1908-1909)” konulu yüksek lisans çalışmasını sürdürmektedir. İlgilendiği konular arasında, Rusya ve Orta Asya Türklerinin tarihi, Türk-Rus ilişkileri ve bu ilişkilerin Rusya Türklerine yansımaları gibi meseleler bulunmaktadır.