TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Enes ERYILMAZ

1984’te İstanbul’da doğdu. 2007 yılında Beykent Üniversitesi Matematik-Bilgisayar bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. “Siyaset, Hukuk ve Ahlâk: David Hume’un Adalet Üzerine Görüşleri” başlıklı tezle yüksek lisansını (2011) tamamladı. Takiben aynı programda doktora eğitimine başladı. Hâlen Kırklareli Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalında araştırma görevlisi olup siyaset ve ahlâk felsefesi üzerine çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu sayılar