TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Mekkeli şair İbnü'l-Uleyf'in Sultan II. Bayezid'e yazdığı kaside

Şükran FAZLIOĞLU
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.