EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Kemal Faruk MOLLA

1980 Karabük doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Samsun ve İstanbul'da tamamladı. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet tezini Ali Şükrü b. Muhammed'in Risâle-i Adliyye fi Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adlı metni üzerine hazırladı. Halen Osmanlı düşüncesi alanında çalışmalarına devam etmektedir.