AMAÇ VE KAPSAM

1996 yılında yayın hayatına başlayan DÎVÂN, 2007 yılına kadar DÎVÂN: İlmî Araştırmalar ve bu tarihten sonra DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ismiyle yayınlanmıştır. Uluslararası hakemli bir dergi olan DÎVÂN, yılda iki defa yayınlanmaktadır. DÎVÂN sosyal ve beşerî bilimler alanlarında mukayeseli ve disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyen özgün araştırma ve yorumları içeren makaleler, araştırma notları ve kitap değerlendirmelerine Türkçe veya İngilizce olarak yer vermektedir.

Yazıların yayınına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 

DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ULAKBİM, Worldwide Political Science Abstracts, Index Islamicus, Ebsco Publishing/MLA International Bibliography ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.

 

Alan Editörleri

Abdurrahman Atçıl, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü (İstanbul)

Ahmet Okumuş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İstanbul)

Ali Adem Yörük, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Tarihi Ana Bilim Dalı (İstanbul)

Alim Arlı, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı (İstanbul)

Ayşe Başaran, Boğaziçi Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı (İstanbul)

Esra Kartal Soysal, Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü (İstanbul)

Fatih Altuğ, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İstanbul)

Faruk Deniz, Bilim ve Sanat Vakfı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İstanbul)

Halil İbrahim Düzenli, Samsun Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü (Samsun)

Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi (İstanbul)

M. Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türk-İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı (İstanbul)

Mustafa Demiray, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, İslam Hukuku (İstanbul)

Macit Karagözoğlu, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslami Bilimler, Hadis (İstanbul)

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı (İstanbul)