EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Fariba ZARINEBAF

Yüksek Lisansını Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nde, doktorasını Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı (1991). Tez konusu “1725-1730 Arası Osmanlı Yönetimindeki Tebriz”dir. Ortadoğu, Osmanlı-İran Tarihi, Osmanlı-İran ilişkileri, 18. ve 19. yüzyıllarda İran ve Ortadoğu, İran ve Osmanlıda vatandaşlık ve anayasacılık, Osmanlı Yunanistanı, Osmanlı hukuk tarihi, Azerbaycan tarihi gibi konularla ilgilenen Zarinebaf halen California Üniversitesi, Riverside (ABD)’de görev yapmaktadır.