EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

XVII. YÜZYIL OSMANLI-HABSBURG DİPLOMASİ TARİHİNE BİR KATKI: 1664 VASVAR ANTLAŞMASI’NIN TASDİK SÜRECİNE DAİR YENİ BULGULAR

Özgür Kolçak

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.