EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

YAHUDİLİĞİN ATA YAKUP VE ŞERİAT ALGISI IŞIĞINDA MEDİNELİ MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER ARASINDAKİ NESİH TARTIŞMASI

Aynur Çınar

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.