EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Klasik Dönem Osmanlı Medreselerinde Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalara Dair Bir Bibliyografya Denemesi

Bu yazıda, esas olarak Cumhuriyet döneminde Osmanlı medreseleri üzerine yapılan çalışmalara dâir bir bibliyografya sunulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı dönemi medreseleri üzerine fazla bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Ancak, 1940'lardan sonra, medreseler üzerine yapılan çalışmaların sayısının düzenli bir şekilde arttığı ve 1980'lerden sonra söz konusu çalışmaların daha da ivme kazandığı dikkati çekiyor. İlk yıllarda yapılan çalışmalar, umûmiyetle olumsuz bir bakış açısı sergilerken, son dönemlerde yapılan çalışmaların daha objektif bir karakter taşıdıkları görülüyor.Çalışmamızda ayrıca, Osmanlı medreselerinde nasıl bir eğitim-öğretim yapılanmasının gözlendiği ana-hatlarıyla ortaya konulmuş; bu çerçevede medreselerin teşkilât yapıları, eğitim-öğretim elemanlarının durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliği de gözden geçirilmiştir. Bu bakımdan, okuyucunun kuruluş döneminden îtibâren Osmanlı medreselerinin nasıl bir gelişme gösterdiği, zaman içerisinde nasıl bir yapı kazandığı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl bir nitelik arz ettiği konusunda derli-toplu bir fikir edinmesi mümkün olacaktır kanaatindeyiz. Fahri UNAN
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.